Vejbelysning

Arbejdsgruppe vejbelysning

Baggrund:

Lokalrådet nedsatte i slutningen af 2008 en arbejdsgruppe der skulle søge indflydelse på den kommende udskiftning af gadebelysning som kunne forventes at skulle ske i forbindelse med DONGs nedgravning af el ledninger i 2009.

Erfaringer fra andre lokalsamfund blev opsøgt og besigtigelse arrangeret.

I starten af 2009 fik lokalrådet den overraskende informationer, at den planlagte nedgravning af el ledninger ikke nødvendigvis betød udskiftning af eksisterende vejbelysning.

Arbejdsgruppen har kommunikeret den klare holdning til kommunen, at den eksisterende gadebelysning bør udskiftes samtidig med nedgravning af el ledninger.
Det koster et 2 cifret millionbeløb at gøre det senere og de nuværende er ikke tidssvarende.
Driftsomkostninger og strømforbrug af de nuværende er desuden  højt og kønne er de ikke.

Status d. 20/6-2009

Efter en helt del korrespondance med kommunen har vi fået skriftligt svar fra borgmester Kirsten Jensen:

Der er ikke sat penge af og der har efter lokalrådets henvendelse ikke kunne findes midler i kommunens budget eller alternativ finansiering, til udskiftning af gadebelysning i Uvelse-Lystrup.

Arbejdsgruppen har stor respekt for kommunens økonomiske situation, men, det kan også blive for dyrt på den lange bane at sparre på den korte.
Vi følger selvfølgelig op, men løbet ser du til at være kørt.

Lukket for kommentarer.