Forbedret kollektiv trafik

Lokalrådets arbejdsgruppe for:

Forbedret kollektiv trafik til lokalområdet UvelseLystrup”___________________________________________________________________________

23/3-2012

Som man har kunne læse i de tidligere udsendte Lokalråds Nyt er det lykkedes Lokalrådet at få oprettet en buslinie 393, der kører fra UFC i Uvelse over Lystrup og til Slangerup. Bussen kører ikke ofte nok, men det er en begyndelse.

Vi har haft rettet henvendelse til Movia og Allerød kommune i 2011 for at pege på det uhensigtsmæssige i at buslinie 337 kører samme minuttal fra hhv. Allerød st. og Hillerød st. over Uvelse/Lystrup og at myldretidsbussen 381 fra Allerød St.mod Uvelse/Lystrup også kørte fra Allerød S. næsten samtidig med bus 337. Vores henvendelse gjorde, at ved køreplanskiftet i dec. 2011 havde Movia rettet afgangen af myldretidsbus 381 fra Allerød til at køre ca. ½ time forskudt af linie 337, hvilket har været perfekt for vores brugere af busserne. Det har givet en større flexibilitet, når de skal hjem fra arbejde i myldretiden.

Lokalrådet har også i 2011 peget på, at bus 337 var for længe om at køre mellem Allerød og Lystrup/Uvelse, hvilket resulterede i en omlægning af denne buslinie, således at den fra sidste køreplanskift ikke længere skulle ud på Slangerupvej og Frederikssundsvej ad Lindholmvej, men nu kører ad Lystrupvej i Uggeløse og videre ad Snogehøjvej til Lystrup/Uvelse. Denne ændring af ruten har forkortet turen med nogle minutter, og det er jo hvad det handler om, for at optimere brugen af busserne.

Vi var var præsenteret med 2 deltagere, da Hillerød kommune havde inviteret alle lokalråd i kommunen til at være med i en workshop på Hillerød Rådhus den 26. januar 2012. Workshoppen var blevet til med henblik på at få koordineret lokalrådenes forslag til forbedringer af busdriften fra 2013, vel at mærke uden det måtte blive en udgift for kommunen og samtidig skulle det få passagertallet i busserne til at stige mindst 15 %, for at gøre busdriften bedre.

Deltagerne fra vores Lokalråd har i den forbindelse bl.a. foreslået:

Myldretidsbussen 381 og dens rute skulle gøres til permanent/alm busline og derfor køre hele dagen.

Vi har foreslået at en (vilkårlig) R-linie, som i forvejen har endestation på Hillerød st., skal forsætte sin kørsel over Nr. Herlev, Uvelse, Lystrup og forsætte til Slangerup, for herfra at køre videre til en S-tog station på Frederikssund Linien, for herved at give brugerne mulighed for at støde på en S-togslinie fra en anden linie mod København end Hillerød-linien, da der ligger mange arbejdspladser ad toglinien Frederikssund/Ballerup. Fordelen ved R-linie busser er, at de kører fast 2x i timen hele dagen.
Vi har også peget på, at såfremt ovenstående forslag (vedr. bus 381 og R-buslinie) blev gennemført, kunne man godt nedlægge linie 337 (Hillerød-Uvelse-Lynge og Allerød) og linie 393 (Uvelse-Slangerup). Samtidig har vi gjort opmærksom på, at under alle omstændigheder vil vi ikke undvære buslinie mellem Uvelse-Lystrup-Lynge og Allerød.

Hvad det hele ender med, kan vi ikke vide. I Frederiksborg Amtsavis medio marts er under ”Allerød” blevet beskrevet kommunens oplæg vedr. kommende busplan 2013 (i denne beretning indgår kun busser, som har relation til vores lokalsamfund). Der er bl.a forslag om at alle afgange på linie 381 fra Rungsted kun skal gå til Allerød (herunder også myldretidsbusser), og derved bliver den nedlagt i Lynge og Uvelse/Lystrup.
Det er også fremme, at buslinie 337s linieføring skal gøres endnu bedre og hurtigere ved at køre over Vassingerød og derfra videre ad Farremosen (hvor planteskolen med birketræer ligger) og fra Farremosen videre igennem Allerød og til Allerød st.

Samtidig har Hillerød Kommune på sin dagsorden beskrevet vedr. kommende busplan 2013 (og det er kun punkter, som har interesse for vores lokalområde, der beskrives i denne beretning) at man prioriterer en sammenlægning af bus 382 E (hurtigbus som kører mellem Rungsted og Hillerød) og bus 337 samt at man gerne ser denne sammenlægning lagt ind i R-nettet!! (en R-linie – ligesom vi har ønsket i Lokalrådet).

Der har vist også på et tidspunkt foreslået, at der skulle bevilges kr. 100.000 mere til buslinien mellem Uvelse og Slangerup.

Der foreligger forslag fra kommunen om at nedlægge telebus ordning og oprette flextrafik ordning, som kan spare kommunen en hel del penge.

Vi kan ikke vide, hvad det ender med, da vi ud af beskrivelsen under Allerød i Frederiksborg Amtsavis og af Hillerød kommunes dagsorden ikke kan læse, hvilken rute en evt. R-linie skal køre ad, men vi håber det hele mønter ud i at bus 337 stadig kommer til at køre mellem Allerød–Lynge-Uvelse-Lystrup og retur som en ringlinie, og at R-linien kommer til at køre fra Rungsted over Hillerød, Nr. Herlev, Uvelse, Lystrup og videre til Slangerup og måske videre derfra. I marts 2012 skal Udvalget i Hillerød behandle et 1. udkast til busbestilling og i april skal udvalget tage stilling til en endelig udgave af en prioriteringsliste, der kan bruges som udgangspunkt for busbestillingerne fremover.

Busdriftgruppen v/
Henning Thorsen og Winnie Adeltoft

28/8-2011

Lokalrådet er af flere borge blevet gjort opmærksom på at
morgen afgange 393 ligger så sent at de ikke kan bruges for børn/unge
eller til arbejde. (første bus imod slangerup er kl. 09.02
Det er rigtigt ærgerligt når vi nu endelig har fået en bus til/fra slangerup

Lokalrådet tager den nye busforbindelse op på næste bestyrelsesmøde.

27/7-2011

Så er køreplanen for 393 offentliggjort:

Køreplan 393

Køreplan 337

26/7-2011

Lokalrådet har kontaktet Movia for at få køreplan for 393 offentliggjort
på deres hjemmeside. inden for 24 timer er vi blevet lovet.

24/7-2011

Så er køreplanen for 337 tilgængelig Her
393 formentlig tilgængelig en af de nærmeste dage.

14/7-2011

Ny bus til og fra slangerup kommer til at hedde 393
393 starter allerede d. 8 august 2011
d. 7 august omlægges 337 til at køre af snoghøjvej frem for
lindholmvej.
Lokalrådet har ikke kunne få de præcise køreplaner, de offentliggøres
først 14 dage før omlægningen træder i kraft på movia´s hjemmeside.
www.movia.dk

 

9/5-2011

Bus til Slangerup ser ud til at blive en realitet fra udgangen af 2011.
Lokalrådet erfare, at der bliver tale om 4-5 daglige afgange.
Bussen kommer til at går fra Slangerup og vender i Uvelse.
De sene afgange fra Uvelse til Hillerød nedlægges samtidig.
Målinger har vist at bussen til Hillerød stort set ingen passagerne har på disse afgange.
6/4-2011

Bus til slangerup er nu på banen som en mulighed!

Læs artikel: http://hilleroed.lokalavisen.dk/en-million-kroner-ekstra-til-noedebos-busser-/20110406/artikler/704069744/1031

Lokalrådet har Pt. ikke hørt fra kommunen eller fået svar på vores brev om samme emne.

20/1-2011

326 Underskrifter afleveret… læse artikel i Hillerød Posten

11/12-2010
Underskriftsindsamlingen er i gang!

Trods bidende kulde samlede lokalrådet 225 underskrifter foran Brugsen
lørdag d. 10/12.
Underskriftsindsamlinger fortsætter på nettet.

Skriv under Her

Hvad vil lokalrådet opnå med denne underskriftsindsamling?

-Lokalrådet håber at vække Hillerød, Frederikssund og Allerød kommune og få dem til at samarbejde
så busforbindelsen til Slangerup kan genoptages.
Det drejer sig om 6 km til Slangerup rutebilsstation.
De 6 km er afgørende for at vores lokalsamfund kan få offentlig transport imod Vest
Dvs. Slangerup,Frederikssund,Ølstykke,Stenløse,Roskilde mm.

-Få beslutningstagere i folketinget til at indse, at beslutningen om at flytte ansvaret
for busdrift fra regionerne til kommunerne var en kæmpe fejl.
Brugbar og konkurrencedygtig busdrift går selvfølgelig over kommunegrænser.

8/10-2010

Lokalrådet har besluttet at samle underskrifter for at forbedre de elendige
busforbindelser, det drejer sig om de sene afgange og om forbindelsen imod Slangerup/Frederikssund.
Vi er pænt frustreret over ikke at kunne gøre noget, så nu forsøger vi af afdække hvor mange der i lokalområdet
er så berørt af situationen at de vil skrive under.
På denne måde kan vi få en ide´ om problemets omfang og tydeliggøre dette over for beslutningstagere.
Vi samler underskrifter ved brugsen lørdag d. 11/12-2010

Lokalrådet opfordre til brug af telebussen på tlf: 70201827 bus nr. 827
Vores lokal område er dækket.

1/9-2010

Lokalrådet er i fortsat debat og aktiv vedr. dette emne.
Vi er dog dybt frustreret over ikke at kunne gøre noget effektivt.
Vi sender løbende forskellige forslag til kommunen og Movia der kan forbedre busforbindelserne særligt imod Slangerup/Frederikssund.
Vi ved Hillerød kommune har haft flere møder med Frederikssund Kommune og at Frederikssund kommune er komplet
ligeglade med de få km. igennem Frederikssund kommune der kan gøre en kæmpe forskel for os.

På sidste bestyrelsesmøde har vi besluttet at sammenfatte konsekvenserne for vores lokalsamfund og sende et
brev til kommunen med en klar melding om at der skal ske noget.
Ligeledes overvejer vi effekten af en underskriftsindsamling (der har været en tidligere aktiveret i Slangerup)

Uanset hvad er der nok ingen tvivl om at en sammenhængende løsning der kan forbedre busdriften
først sker når ansvaret fratages kommunerne og overgår til stat/region.
Det arbejder lokalrådet fortsat for (sammen med så mange andre lokalsamfund)

28/04-2010

Så er der lidt nyt om bus situationen. d. 28. April 2010 har Byrådet besluttet:

”… at fastholde beslutningen fra Miljø- og Teknikudvalgets møde den 7. april 2010 om at der indføres en telebusløsning i 2010 i Uvelse. Samtidig ønsker Byrådet, at en eller to aftenture med udgangspunkt i Hillerød prioriteres i forhold til dagafgange for 2011.”

Hvilke afgange skal afklares i et samarbejde med Lokalrådet.

Desuden er der vedtaget en række beslutninger vedr. trafikken i den nordlige og østlige del af Kommunen.
Yderligere information på Hillerød kommunes hjemmeside http://www.hillerod.dk/Politik/Dagsordner_og_referater_2010.aspx  (Tryk byrådet, referat fra 28/4-2010 og gå efter punkt 10 +11.

Hvis man vil rekvirere Telebus kan dette ske på tlf: 70 20 18 27 mellem 16:00 -22:00
Telebussen kører alle dage mellem 18:30 -24:00.

Ovennævnte beslutning skal ses som det muliges kunst.
Siden efteråret 2009 er Hillerød kommune blevet pålagt flere besparelser fra regeringen, ligesom Movia har hævet sine priser voldsomt.
Ligeledes har flere og flere kommuner trukket deres tilsagn om medfinansiering af tværgående fremtidige buslinjer tilbage, som en konsekvens af, at de også er presset økonomisk
25/03-2010

Køreplan for ny busrute 337 kan ses her.
Hillerød kommune er pt. i gang med at undersøge hvorfor der ikke, som bestilt, er
aften afgange. Ligesom Movia har meddelt at de tidligst kan tilpasse ringe tiderne
på Brødeskov skole og i Hillerød fra December køreplanen.

07/03-2010

I følge Movia ligger nu fast, at Busrute 307 og 381 erstattes af ny busrute 337
med udgangen af marts 2010.
Fra Allerød over Lynge/Uggeløse og Lystrup/Uvelse til Hillerød
Ruteføringen bliver som beskrevet under d. 8/2-2010
(Vi har desværre ikke fået køreplanen endnu, frigives først 14 dage før start)

24/2-2010

Skriv til den nye trafikminister

Meget er blevet gjort, intet ser ud til at hjælpe, situationen fastlåst.
Derfor opfordre lokalrådet alle berørte til at skrive til den nye trafikminister.

Ny Trafikminister Hans Christian Schmidt udpeget d. 23/2-2010

Skriv til den trafikministeren og bed ham om at hjælpe os ud af den groteske bus situation.
Det har Kommunen, lokalrådet og lokale Uvelse-Lystrup borgere gjort.

Skriv til den nye trafikminister Hans Christian Schmidt.

Hvordan?

Dit brev kan sendes pr. mail på adressen: trm@trm.dk

Inspiration:

Lokalrådets brev

Svar fra trafikministeren

Brev fra Uvelse-Lystrup borger

Svar fra trafikministeren

Opfølgning pr. 8/2-2010:

Det ser stadig grotesk ud grundet Frederikssund kommune nedlægger deres del af ruteføringen af 307 og 381 igennem Frederikssund Kommunes del af vejene.

Det ser ud til at følgende bliver besluttet ved nedlægning af linie 381 så Frederikssund undgår betaling.

Allerød/Hillerød får ny buslinie 337 fra Allerød over Lynge/Uggeløse og Lystrup/Uvelse til Hillerød.

Der startes fra Allerød over Vassingerød, Lynge, Uggeløse og fra Uggeløse køres ud af Slangerupvej, Frederikssunds-vej og til Københavns vej hvor den drejer fra for at køre ad Lindholmvej. På Lind-holmvej bliver der 2 stoppesteder (formentlig det ene så tæt på Københavnsvej som muligt) for at tilgodese passagerer, som kommer med bus fra Slangerup by. Bussen tager iøvrigt passagerer op ved de eksisterende stoppesteder på Slangerupvej, Frederikssundsvej. I Lystrup kører den over Uvelse og videre til Nr. Herlev for at ende i Hillerød. Bussen får timedrift. Det positive ved at tale med Movia, var at myldretidsbussen fra Allerød bevares ad den gamle/myldretids busrute.

Vores udsendte har kørt ruterne, hvor trip tælleren startede ved krydset Vejrmøllevej/Uggeløse Bygade og kørte mod Slangerup,
ved Frs.sund kommune skilt viste km-tælleren 2,6
ad Lindholmvej og til Hillerød kommune skilt viste tælleren 4,3 og
ved krydset i (Lindholmvej/Lystrupvej) i Lystrup viste den 5,9
Herefter køres ad Lystrupvej mod Slangerup og ved Frederikssund kommune skilt viste tælleren 7,2 og ved Slangerup Rutebil station 10,7.

Det vil sige at på Frederikssundsvej og til Lindholmvej kører man i Frederikssund kommune 1,6 km. og fra Frs.sund skiltet på Lystrupvej og til Slangerup Rutebil st. kører man 3,5 km. i Frederikssund kommune.

Det er ret grotesk at man i den grad ødelægger det for Lystrup/Uvelse og Slangerup borgere ved at nedlægge 381 for en difference 3,5 km. hvis Allerød/Hillerød betaler for hele den ny rute, og hvis de ikke gør men lader Frederikssund kommune betale for de 1,6 km. mellem Frederikssundsvej og Lindholmvej i Frederiks-sund kommune er differencen kun 3,5 minus 1.6 km. altså små 2 km. Med den nye rute tilgodeser man stadig ikke borgerne langs Lystrupvej, som absolut ingen busser får men som har købt boliger der med henblik på at der var offentlige transportmidler, samtidig har man stadig ikke fået åbnet for børnehaver, SFO’er og skolebørn som skal på naturlegeplads eller botanisere i Lystrup Skov, og stadig bliver vores medborgere i Lystrup/Uvelse som har læge, tandlæge, familie, bruger Aktivitetshuset Kongshøj, skal på sygehus i Frederikssund eller for den sags skyld skal på arbejde i Slangerup eller videre derfra ikke tilgodeset, ligesom elever til Allerød Gymnasium får en meget mere besværlig og tidskrævende måde at komme dertil.

Det burde være forbudt at beslutte noget så snæversynet, som det er blevet her ved nedlæggelse af 381 (og 307).
Sidste nyt pr. 1/12-2009:

Den fremtidige busdrift (307 og 381) er på dagsorden på møde i Teknisk udvalg- Hillerød kommune
d. 2/12-2009

Læs dagsorden Her

Uanset beslutning, set det ikke ud til at der bliver busforbindelse mellem Uvelse-Lystrup og Slangerup.

Sidste nyt fra arbejdsgruppen pr. 28/10-2009:

Busdriften til fra Slangerup/Frederikssund igennem bla. Uvelse, ser ud til at blive
stærkt forringet/nedlægges. Dette er besluttet af Frederikssund kommune.
Hillerød kommune har ingen planer om at forringe til fra Hillerød.

Hvad skriver aviserne:
Læs artikel “Underskrifter hjalp ikke” Frederiksborg Amts avis fra d 20/10-2009
Læs artikel “Slangerup rammes hårdt af besparelser” i Lokalavisen fra d. 14/10-2009
Læs artikel “Protest imod busnedlæggelse” Frederiksborg Amts avis fra d 3/10-2009
Læs artikel “Besparelser nedlægger busruter” i Allerød nyt d. 25/9-2009
Læs artikel i Lokalavisen fra d. 6/7-2009

Hvad gør lokalrådet:
Læs Status fra Lokalrådet fra d. 25/10-2009
Skriv under for at bevare 307 og 381 Her

Baggrund og reaktion fra Uvelse-Lystrup valgte kommunalpolitikere:
Læs brev vi har modtaget d. 20/10 fra en af vores lokalpolitikere.

Relevante referater og reaktioner fra Hillerød kommune:
Læs uddrag (redaktøren har klippet de 4 sider med busdrift) af protokol udskrift,
møde i teknisk udvalg d. 7/10
Læs hele protokol udskriften (mange sider!) fra møde i teknisk udvalg d. 7/10  Her

Læserbreve:
30/10-2009 Lokalavisen “Ny busdrift svigter borgerne”
29/10-2009 Hillerød posten“Den fremtidige bus betjening i Uvelse-Lystrup”
31/7-2009 Allerød lokalavis “Vi er kede af busruter nedlægges”

 ______________________________________________________________________

Sidste nyt fra arbejdsgruppen pr. 17/2-2009:

Brev til byrådet i Allerød for at præcisere gruppens forslag om busforbindelse fra Allerød over Uvelse til Hillerød. Læs brevet

Herunder link til artikler i Allerød nyt vedr. evt. bus forbindelse fra Lynge over Uvelse til Hillerød

http://alleroed.lokalavisen.dk/article/20090208/ARTIKLER/787381400

 http://alleroed.lokalavisen.dk/article/20090205/ARTIKLER/736263017

 _________________________________________________________________________

Arbejdsgruppens medlemmer:

Aksel Hauge Pedersen:  akhpe@dongenergy.dk

Winnie Adeltoft:  wad-uvelse@hotmail.com

Arbejdsgruppens Formål:

At forbedre mulighederne for kollektiv trafik til og fra lokalområdet Uvelse-Lystrup.

Baggrund:

I forbindelse med valgdistriktet Uvelse-Lystrups sammenlægning med Hillerød og Skævinge kommuner fra 2007, har lokalrådet for Uvelse/Lystrup lovet Lokalsamfundet at arbejde for forbedrede transportmuligheder.  Geografisk ligger Uvelse/Lystrup i midten af et 3-kants område (Slangerup-Hillerød-Farum), hvor busserne er rutelagt til at køre igennem de byer, der ligger langs ydergrænserne af området.

Uvelse/Lystrup har afgange mod Hillerød 1x i timen fra kl. 6.46-18.46 (bus 307 Frederikssund-Slangerup-Uvelse-Hillerød). Til sammenligning har Gørløse busafgange 6x i timen i myldretiden (bus 600S som kører gennem Slangerup-Gørløse-Hillerød) samt tog 2x i timen = altså 8 afgange i timen i myldretiden, og udenfor myldretiden har Gørløse busafgange 3x i timen samtidig med at toget (Hundested-Gørløse-Hillerød) stadig kører 2x i timen hele dagen, hvilket vil sige 5 muligheder i timen for at komme til Hillerød. Altså  langt bedre muligheder end for beboerne i Uvelse/Lystrup.

Hillerød er også for borgerne i Uvelse/Lystrup et trafikalt knudepunkt med muligheder for at tage med 5 forskellige tog (S-tog samt 4 lokal togbaner til hhv. Gilleleje, Hundested, Tisvildeleje og Helsingør), flere E-busser samt diverse andre buslinier. En udvidelse af antal busafgange til/fra Hillerød vil klart forbedre transportmulighederne  for:

lønmodtagere,
elever til bl.a. Frederiksborg Amtsgymnasium, Hillerød Handelsskole, Erhvervsskolen Hamlet, Brødeskov Skole, privatskoler mm.
Pensionister 
børnehaver, dagplejemødre m.fl.

Vil alle få stor glæde af en udvidelse af den offentlige transport i retning mod Hillerød.

Hvis et lokalsamfund skal være velfungerende, og politikerne samtidig ønsker færre biler på vejene, er et minimumskrav at det offentlige trafiknet fungerer.  I lokalsamfundet Uvelse/Lystrup vil f.eks en sygeplejerske, der er afhængig af offentlig transport, ikke kunne møde på vagt kl. 7.00 på Hillerød sygehus, som ligger indenfor en radius af blot 10-11 kilometer, 1. bus  mod Hillerød kører kl. 6.46. Dette er blot 1 eksempel på de blokeringer det mangelfulde udbud af offentlige transportmuligheder betyder for lolkalsamfundets borgere, men masser af lignende tilfælde kunne fremdrages. En markant forbedring af trafikforbindelserne til- og fra Hillerød er således også påkrævet, når de ældre fra Uvelse/Lystrup området benytter faciliteter som Grønnegadecentret og det kommende sundhedscenter i Hillerød, og hvad angår de unge at kunne deltage i ungdomsskole/klubberne i Hillerød i aften timerne.

En  mulig løsning kunne være at forlænge ringlinien 706 Hillerød – Nr. Herlev og lade den fortsætte til Uvelse/Lystrup, vende der og køre tilbage og fortsætte sin oprindelige rute. Denne bus kører dog ikke tidligt om morgenen, har ikke mange afgange og har ankomsttidspunkt til Hillerød næsten samtidig med linie 307, hvilket bør justeres. En anden løsning er at Buslinie 600 S fra Slangerup/Hillerød fører en af afgangene hver time over Uvelse til Hillerød/Slangerup, i stedet for som nu ca 3 afgange per time over Gørløse.

Som borger i Hillerød Kommune, er det lokalsamfundets ønske at få optimeret mulighederne for at bruge de offentlige transportmidler over hele døgnet. Der har  i mange år været stor utilfredshed med de stadige begrænsninger i busafgange til- og fra lokalområdet. Håbet er derfor, at der via sammenlægningen med Hillerød og Skævinge kommuner, igen vil blive  lyttet til lokalsamfundets ønsker m.h.t. offentlig transport.

Løsning:

Vi håber på tæt dialog. Der er andre lokalsamfund der har luftet lignende tanker om busruter mellem Hillerød og lokalsamfundene. Indtil da kan vi opfordre til at man bruger telebussen om aftenen. – Måske kunne der indgåes en aftale om at Uvelse-Lystrup brugerne af Grønnegadecenteret efter aftale kunne blive hentet ved Grønnegadecenteret af Telebus 827 i lighed med banko spillende borgere, der bliver hentet fra Sundbyøster Forsamlingshus og kørt til bl.a Frederikssund.

Lukket for kommentarer.