Arbejdsområder

Uvelse-Lystrup har Pt. nedenstående arbejdsgrupper kørende.

Herudover detager vi i worksshops  og møder med kommunen
og de øvrige lokalråd i Hillerød kommune.
Gennemføre vejbesigtigelse og udgiver folder til husstandsomdeling.
Svare på henvendelser fra borgere og kommunen.

1. Trafik – herunder fartbegrænsning - Poul Greibe(ansvarlig),  Freddy Dicmann; Henning Thorsen

Læs mere om arbejdsgruppens baggrund, formål og status: Klik her

2. Forbedret kollektiv trafik til lokalområdet Uvelse-Lystrup – Aksel Hauge Pedersen (ansvarlig), Henning Thorsen
Læs mere om arbejdsgruppens baggrund, formål og status: Klik her

3. Overvåge Lokalplaner med betydning for Uvelse-Lystrup, Poul Greibe (ansvarlig)
Se oversigt lokalplaner: Klik her

4. Udbygning Uvelse Nord

Aksel Hauge Pedersen (ansvarlig), JakobBirch Hørdum

5. De grønne områder - Jan Andersen (ansvarlig)

6. Separatkloakering – Aksel Hauge Pedersen (ansvarlig), Henning Thorsen

Arbejdsgruppen indstillet efter politisk belsutning om at aflyse krav om separatkloakering for lokalområdet

 

——————– Herunder udgået arbejdsgrupper.——————–

Fiber net – FDI (ansvarlig for lokalrådet), Udgår som lokalrådets arbejdsområde efter etablering af Uvelse-Lystrup bredbåndsforening. www.ulbf.dk
Læs sidste nyt inden bredbåndsforeningen blev etableret
Mail til Fiber gruppen her: fibernet@uvelselystrup.dk.

Vejbelysning -BHJ,Knud Wendelboe (BHJ ansvarlig)
læs mere Udgået

Lukket for kommentarer.