Indkaldelse til genralforsamling 2017 – 9. marts 19:30 i UFC

 

 

Generalforsamling

Uvelse – Lystrup Lokalråd

 

Torsdag d. 9. marts 2017, kl 19:30 i UFC

 

Dagsorden:

 

  1. Valg af stemmetællere
  2. Valg af dirigent  
  3. Aflæggelse af beretning
  4. Aflæggelse af regnskab
  5. *) Indkomne forslag
  6. Valg af formand (p.t. Aksel Hauge Pedersen – der er på valg)
  7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter (til bestyrelsen er på valg Stig Kunkel og Jan Andersen – og Henning Thorsen og Poul Greibe er på valg som suppleanter).
  8. Valg af to revisorer og én revisorsuppleant (p.t. Finn Lillelund og Lars Hedegaard Larsen samt Hanne Andersen som revisorsuppleant)
  9. Eventuelt

*) Evt. indkomne forslag vil fremgå af lokalrådets hjemmeside www.uvelselystrup.dk. Forslag fremsendes til formanden Aksel Hauge Pedersen akselhauge@gmail.com senest 14. februar 2016.

 

 

 

Benyt lejligheden til at høre om lokalrådets arbejde, og til at gøre din indflydelse gældende på de fremtidige arbejdsopgaver lokalrådet skal beskæftige sig med. Besøg lokalrådets hjemmeside:

 

www.uvelselystrup.dk

 

Uvelse-Lystrup 31. januar 2017

Bestyrelsen for lokalrådet for Uvelse-Lystrup.

Bogmærk permalink.

Lukket for kommentarer.