Indkaldelse til generalforsamling d. 22/3 kl 19.30 i UFC Opsl

Generalforsamling

 

Uvelse – Lystrup Lokalråd

 

Torsdag d. 22. marts 2012, kl 19.30 i UFC

 

Dagsorden:

 

  1. Valg af stemmetællere
  2. Valg af dirigent
  3. Aflæggelse af beretning
  4. Aflæggelse af regnskab
  5. *) Indkomne forslag
  6. Valg af formand
  7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter
  8. Valg af to revisorer og én revisorsuppleant
  9. Eventuelt

*) Evt. indkomne forslag vil fremgå af lokalrådets hjemmeside www.uvelselystrup.dk. Forslag fremsendes til formanden Bo Holm Jensen  holm.hammer@email.dk senest 7.marts 2011.

 

 

Benyt lejligheden til at høre om lokalrådets hidtidige arbejde, og til at gøre din indflydelse gældende på de fremtidige arbejdsopgaver lokalrådet skal beskæftige sig med. Besøg lokalrådets hjemmeside:

 

www.uvelselystrup.dk

 

Uvelse-Lystrup 16. februar 2012

Bestyrelsen for lokalrådet for Uvelse-Lystrup

Bogmærk permalink.

Lukket for kommentarer.