Åbent bestyrelsesmøde d. 2 februar

Udkast

 

Referat fra åbent best. møde

Torsdag 2. februar kl 19.30

 

Deltagere:

Bo, Freddy, Winnie, Knud, Poul og Aksel

 

Afbud fra: Stig og Henning

 

Eksterne deltagere: Svend

 

Dagsorden:

 

  1. 1.     Nye punkter til dagsorden

Ingen kommentarer

 

  1. 2.     Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

Godkendt

 

  1. 3.     Siden sidst – beretninger fra formand, arbejdsgrupper m.v.

 

 

Tema  
Webside v/Bo Holm Jensen. 40 – 50 besøg per dag.
Fartbegrænsning/Hastighedsdæmpende foranstaltninger v/Poul Greibe/Freddy Dichmann. Poul overrasket over at kommunen uden at konferere med Lokalrådet bare etablerer nye bump. Endvidere overraskende at naboer ikke har fået noget at vide.

Hvorfor er der ikke bump på Uvelse Byvej? Lokalrådet skriver til kommunen (teknisk udvalg)  at – der forsat mangler et skilt m. ”krydsende cyklister” v. den nye cykelsti. Fortsat et problem med hastigheden når man kommer ind i byen nordfra. Bo skriver til kommunen for på en pæn måde at sige vi (Lokalrådet) føler sig forbigået..

Busdrift v/Winnie Adeltoft; Henning Thorsen.

Winnie og Henning havde været til ”busmøde” i Hillerød.

Uvelse ligger ikke godt ”busmæssigt”. Winnie skriver til kommunen at vi ønsker at få en R-bus fra Hillerød. Kommunen overvejer at nedlægge telebusser, og i stedet indføre flex-busser – skulle spare en masse penge.

Movia’s mål er at passagertallet i busserne skal øges med 15%.

Lokalplaner v/Poul Greibe/Bo Holm Jensen

Intet nyt

 

  1. 4.     Visionsplan for Lokalområdet

Mangler endnu enkelte få rettelser. SFO for ældre – at få lokaler stillet til disposition hvor man kan forsamles – og hvor materialer kan opbevares længere tid ad gangen. Sidstnævnte var nok for specifik.

Visionen sendes i morgen til kommunen 3. februar (action Bo).

Annonceres i næste nummer af Lokalråds-nyt.

 

  1. 5.     Div. andet

Generalforsamling d. 22. marts 2012.

Bestyrelsen opfordrede Winnie til lade sig genopstille, hvilket hun dog ikke ville. Svend Kristiansen synes villig til at opstille som ny kandidat. Bidrag til generalforsamlingen:

 

  • ·         Valg af dirigent – Knud er villig til at stille op.
  • ·         Bidrag fra alle ”udvalgsformænd”.

 

 

Åbent møde m. øl og vand.

 

  1. 6.     Beretning fra kasserer

16.733,29 kr i kassebeholdning.

 

  1. 7.     Input fra lokalområdet.

Fodgængerfelt i forbindelse med vejen til hallen. Vi tager det med til vejbesigtigelsen til sommer.

 

  1. 8.     Eventuelt

Jf. Poul var der kommet dagsorden til ”Trafik og Miljø” – nu ligger der tegninger for cykelsti fra Nr. Herlev til Hillerød. Vi bør interessere os for dette – action Poul.

Liste over veje der skal have ny asfalt – her står anført bl.a. Lindholmvej.

Naturområder også nævnt.

 

 

Aksel Hauge Pedersen

9/2 2012

Bogmærk permalink.

Lukket for kommentarer.